Marc Gasol. I’m not kidding.
#GotEmCoach  (via @ClifWilliamson) High-res

Marc Gasol. I’m not kidding.

#GotEmCoach  (via @ClifWilliamson)